Squid Brand น้ําปลาแท้ตราปลาหมึก YouTube Channel

โพสบทความ เมื่อ 25 ตุลาคม 2020

Sorry, this entry is only available in อังกฤษ – อเมริกัน.

https://www.youtube.com/watch?v=9nfXFXU4SBY

คุณปลาหมึกภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความอร่อยจากเมืองไทยไปถึงทั่วทุกมุมโลก กว่า 70 ประเทศที่น้ำปลาตราปลาหมึกไปถึง ให้อาหารอร่อยทุกมื้อที่ทาน